Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat zijn de voordelen van het huren van een safeloket?

Uw waardevolle eigendommen zijn veilig opgeborgen in een zwaar beveiligde bankkluis. Hiermee worden risico’s zoals brand, inbraak en overval tot een minimum beperkt.

Door de beveiliging van uw eigendommen aan DeVault over te laten kunt u zonder zorgen de nachtrust in of wellicht een vakantie tegenmoet.

Kan ik ook samen met meerdere personen een loket huren?

Nee er is altijd maar één huurder. Wel is het mogelijk een gevolmachtigde aan te wijzen, bijvoorbeeld uw partner of familielid.

De gevolmachtigde heeft net als u met de sleutels toegang tot het safeloket, ook als u zelf niet aanwezig bent.

Wat gebeurt er als de huurder komt te overlijden?

Uw erfgenamen kunnen op vertoon van een verklaring van erfrecht toegang krijgen tot uw safeloket.

Eventuele volmachten komen te vervallen.

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is 3 maanden voor de einddatum van het contract.

Blijf ik ook eigenaar van mijn eigendommen bij een eventueel faillissement van DeVault?

Jazeker, bij een eventueel faillissement blijven de huurders gewoon eigenaar van hun waardevolle spullen.

Binnen hoeveel dagen kan ik terecht na het maken van een afspraak?

Het is gebruikelijk dat u 1 dag na het maken van uw afspraak bij ons terecht kan.

Is het mogelijk om met spoed een kluis te huren bij DeVault?

Ja, met spoed een kluis huren behoort zeker tot de mogelijkheden. Indien u een spoedaanvraag heeft, kunt u binnen 1 uur langskomen om een kluis te huren en meteen in gebruik te nemen.

Is het mogelijk om naar een ander formaat kluis over te stappen?

Het is te allen tijde mogelijk om over te stappen naar een kluis van groter formaat. Wanneer u de wens heeft om over te stappen naar een kleiner kluisformaat, is dit pas mogelijk na afloop van uw huidige contractperiode.

Heeft DeVault ook sleutels van mijn kluis in bezit?

Nee, alleen de huurder heeft 2 sleutels in zijn of haar bezit. Hiervoor dient men wel een borg te betalen van €150,-. Uiteraard storten wij deze netjes terug, indien u beide originele sleutels aan het einde van uw contractperiode weer inlevert.

Is het bij DeVault mogelijk om zowel schriftelijk als digitaal een huurcontract op te zeggen?

Jazeker, het huurcontract kan zowel digitaal als schriftelijk worden opgezegd. Houd er wel rekening mee dat beide sleutels tijdig ingeleverd dienen te worden.

Bezoek

Kan ik na ontvangst van de sleutels direct mijn safeloket bezoeken?

Nadat de huurovereenkomst is getekend en wij de betalingen voor borg en huur van u hebben ontvangen nemen wij contact met u op voor een afspraak.

U ontvangt dan de sleutels van uw safeloket. U kunt dan direct uw waardevolle eigendommen in uw safeloket kunt opbergen.

Op welke dagen kan ik mijn safeloket bezoeken?

U kunt uw safeloket gratis en onbeperkt bezoeken.
De openingstijden van DeVault zijn:

Maandag
09:00 - 17:00 uur
Dinsdag
09:00 - 17:00 uur
Woensdag
09:00 - 17:00 uur
Donderdag
09:00 - 17:00 uur
Vrijdag
09:00 - 17:00 uur
Hoeveel tijd heb ik om mijn safeloket te bezoeken?

In verband met veiligheid en privacy, heeft slechts één huurder tegelijk toegang tot de kluis. Wel is het mogelijk om als huurder samen met een door u aangewezen gevolmachtigde uw safeloket te bezoeken. We vragen u om uw bezoek te beperken tot 10 minuten. Voor de meeste bezoeken is dat ruim voldoende.

Heeft u toch meer tijd nodig? Laat het dan weten aan een van onze medewerkers.

Is het bij DeVault mogelijk om een vrijblijvende rondleiding te krijgen?

Jazeker, er kan telefonisch of via de mail altijd een afspraak gemaakt worden voor een kennismaking en introductie rondleiding.

Zijn de kluizen makkelijk toegankelijk voor mindervaliden?

Jazeker, er zijn geen drempels die de toegang naar de kluisruimtes verhinderen. Tevens is er een lift om naar het souterrain te komen.

Kosten & betaling

Zijn er nog bijkomende kosten naast de huurprijs van het safeloket?

U betaalt een eenmalig borg van € 150,- per safeloket.

Indien u na opzegging van de huurovereenkomst beide originele sleutels weer inlevert en er geen betalingen openstaan, wordt de borg aan u teruggestort.

Wanneer wordt de borg betaald en de huur geïncasseerd?

De borg kan tijdens het tekenen van het contract of tijdens de overdracht van de sleutels worden voldaan.

De huur wordt een tot twee weken voor ingang van het contract geïncasseerd. Daarna jaarlijks in de maand voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Wat zijn de kosten voor de huurder wanneer sleutel(s) kwijt zijn geraakt?

Bij verlies van sleutel(s), zijn de kosten voor de huurder gelijk aan de borg van € 150, -.

Een slotenmaker zal namelijk in het bijzijn van ons en de huurder een nieuw slot erin moeten plaatsen. Ook zal er aan een nieuwe borg van € 150, – moeten worden voldaan.

Beveiliging

Hoe toon ik aan wat er in mijn safeloket ligt?

U dient zelf middels bijvoorbeeld facturen, foto’s of taxatierapporten aan te tonen welke kostbaarheden verloren zijn gegaan.

De voorwaarden zijn te vergelijken met die van banken en verzekeraars.

Hoe weet ik dat mijn safeloket veilig is?

Uw safeloket bevindt zich in een zwaar beveiligde kluis, die voldoet aan de strenge eisen van veiligheidscategorie 4+. Dit is de hoogste beveiligingscategorie in Nederland. Dit betekent dat de kluis onder meer uitstekend beschermd is tegen brand en diefstal en 24/7 wordt gemonitord.

Hoe gaat Devault om met mijn persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. DeVault houdt zich hierbij strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Van welke beveiliging technologieën maakt DeVault gebruik?

DeVault heeft een uitgebreid beveiligingspakket dat voldoet aan de strengste beveiligingseisen en -normen die in Nederland gelden.

 

Voor de volledigheid volgen onderstaand alle facetten van ons geavanceerde beveiligingspakket:

 • Alarmsysteem met rechtstreekse aansluiting op de meldkamer
 • 24/7 live camera toezicht
 • Legitimatiecontrole
 • Brandbeveiliging
 • Waterdetectie
 • Trildetectie
 • Kogelwerende deuren en glas
Zijn alle medewerkers zorgvuldig gescreend?

Bij DeVault worden al onze medewerkers zorgvuldig gescreend. Wij werken namelijk alleen met de meest betrouwbare mensen, gescreend op onderstaande:

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Bureau Krediet Registratie (BKR)
 • Antecedentenonderzoek
Worden alle medewerkers opgeleid?

Ons streven is om onze klanten zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Om dit te verwezenlijken, worden onze medewerkers uitgebreid opgeleid.

Zo verkrijgen zij alle benodigde kennis en knowhow omtrent kluisverhuur. Tijdens deze trainingen besteden wij (o.a.) aandacht aan onderstaande:

 • Privacy
 • Veiligheid
 • Dienstverlening

Verzekering

Tot welk bedrag is mijn safeloket verzekerd?

De inhoud van uw safeloket is standaard verzekerd tot €45.000, -.

Indien u een hogere dekking wenst, is het mogelijk om deze verzekerde waarde op te hogen tot €90.000, -. Dit gaat wel gepaard met een extra premie (huurkost) per jaar. Uiteraard wordt dit netjes opgenomen in de huurovereenkomst.

Met welke verzekeringsmaatschappij werkt DeVault samen?

Onze verzekering loopt via AXA. Dit is een gerenommeerde, internationale verzekeringsgroep met wereldwijd 126.000 medewerkers en ruim 100 miljoen klanten in meer dan 50 landen.